Kontakt och förvaltning

Föreningens postdress:

Brf Östervägen 14 Solna

Östervägen 14 A, nb

SE-169 52 Solna

E-post:

Bostadsrättsföreningens parkeringsplatser

E-post:

 

FÖRVALTNING

nabo (www.nabo.se)

Sköter föreningens ekonomiska och administrativa förvaltning.

Telefon vxl: 010-288 00 00

Hyresavdelningen telefontid: 09:00-11:30

Telefon direkt: 010-288 00 27

E-post: Gå in på www.nabo.se/kontakt, finns färdigt formulär att

fylla i alternativt logga in med ditt bankdid.

 

Fastighetsägarna

Ansvarar för föreningens fastighetsskötsel.

 

Direktkontakt

Telefon: 08-617 76 00
E-post:  

För jour, se telefonnummer i porten.

Felanmälan ska alltid gå via styrelsen endast vid akut karaktär

kontakta jouren direkt!

 
Postadress:

Box 12871

112 98 Stockholm

Besöksadress: Alströmergatan 14