Styrelsen

För att komma i kontakt med styrelsen ska du använda följande mailadress:
 

Ordförande
Agneta Malmgren
  

Ledamot
Katarina Gradin
      

Ledamot 
Johan Stamvall

 

Ledamot 
Tom Fledderus
 

Ledamot
Peter Smogner

 

Ledamot
Nathalie Backman
 

Suppleant
Rebecca Glas